Algemene voorwaarden Singleloop

>
Algemene voorwaarden Singleloop

Algemene voorwaarden Singleloop

Matchmaker Brabant is de handelsnaam van de besloten vennootschap Paard & Partner B.V. gevestigd te (4847 NC) Teteringen aan de Bergse pad 8 Teteringen

Registratie bij de Singleloop
Matchmaker Brabant is een datingbureau voor singles uit Noord-Brabant en omgeving.
Alleen singles (alleenstaanden) kunnen zich aanmelden voor het Personal Matchen en meedoen aan de evenementen. Ben je geen single, meld je dan niet aan. Wanneer leden toch geen single blijken te zijn, kan het profiel worden verwijderd en deelname worden uitgesloten.

Je kan deelnemen aan de Singleloop door de voorwaarden te accepteren, je profiel volledig in te vullen en te betalen. De betalingen zijn eenmalig.

Deelnemers aan de singleloop kopen hun kaartjes online, via de Ticketshop op de pagina van Matchmaker Brabant. Koop alléén een kaartje als je single bent en alléén als je valt binnen de leeftijdsgrens die bij de kaartjes staat aangegeven met het juiste geslacht. Als je toch een kaartje koopt buiten deze voorwaarden kan Matchmaker Brabant je uitsluiten van deelname zonder terugbetaling van je kaartje.

Matchmaker Brabant kan een evenement annuleren (bijv. bij onvoldoende aanmeldingen, bij noodweer of bij persoonlijke of andere bijzondere omstandigheden). Dit wordt dan aangegeven op de pagina van Matchmaker Brabant. Kopers van een kaartje ontvangen een bericht per e-mail. Zij krijgen de mogelijkheid aangeboden om bij een volgende editie deel te nemen of in overleg hun geld terug te ontvangen (excl. de servicekosten).
Als je zelf afzegt voor een wandeling, ontvang je geen geld terug.

Aansprakelijkheid
Deelname aan de Singleloop en activiteiten en afspraken met andere deelnemers zijn altijd 100% voor eigen risico. Dit geldt onafhankelijk van wie de wandeling of activiteit organiseert.
Matchmaker Brabant is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade of letsel, opgelopen vóór, tijdens of na afloop van een activiteit.

Privacy
Iedereen die zich registreert, ontvangt automatisch de nieuwsbrief van Matchmaker Brabant. Afmelden kan altijd via de link onderaan de nieuwsbrief.
Matchmaker Brabant gebruikt jouw persoonsgegevens alleen voor de administratie van de website, de nieuwsbrief en de activiteiten.
Er worden geen andere (persoons) gegevens verwerkt dan de gegevens die je bij je inschrijving.

Alleen foto’s waarvoor leden zelf toestemming hebben gegeven kunnen getoond worden op sociale media als Facebook, Twitter en Instagram.
Matchmaker Brabant heeft het recht om foto’s van de groepswandelingen te tonen op de website. Foto’s waarop deelnemers heel duidelijk herkenbaar te zien zijn worden zoveel mogelijk vermeden, op verzoek kunnen foto’s worden aangepast of verwijderd.

Intellectuele-eigendomsrechten
De naam, vormgeving en inhoud van de website (merknamen, logo’s, foto’s, afbeeldingen, filmpjes en teksten) zijn het intellectuele eigendom van Matchmaker Brabant en mogen niet worden gereproduceerd of gebruikt zonder toestemming van Matchmaker Brabant.
Ook de teksten die gastbloggers op de site hebben gezet zijn eigendom van Matchmaker Brabant.

Het is aan iedereen verboden om foto’s, afbeeldingen, filmpjes of teksten van onze website, sociale netwerken en het internet (via Google e.d.) over te nemen, in welke vorm dan ook, zonder toestemming van Matchmaker Brabant.
We handhaven onze auteursrechten op alle beeld en tekst en vragen bij schending schadevergoeding volgens de gebruikelijke juridische richtlijnen.
Het is verboden om feitelijke onwaarheden over Matchmaker Brabant te schrijven en te verspreiden.

Gastbloggers die foto’s, afbeeldingen, filmpjes en teksten op de website plaatsen verklaren dat het hun eigen materiaal is, ofwel dat het materiaal vrij te gebruiken is, zonder auteursrechtelijke bescherming. Mochten zich toch problemen met het materiaal voordoen, dan zijn zij zelf de aan te spreken partij.
Het is niet toegestaan producten en diensten van jezelf of van anderen aan te bieden.

Klachten, weigering en uitsluiting
Wanneer Matchmaker Brabant een klacht ontvangt (bijvoorbeeld over één van de deelnemers), kunnen we die klacht onderzoeken en zo nodig maatregelen nemen.
Matchmaker Brabant heeft altijd het recht om deelnemers die tijdens een activiteit overlast of hinder veroorzaken uit te sluiten van verdere deelname. Dit zonder dat Matchmaker Brabant gehouden is tot enige schadevergoeding.
Bij twijfel over de echtheid van een inschrijving kan Matchmaker Brabant vragen om een kopie van het paspoort of ID.
Matchmaker Brabant keurt alle aangeboden artikelen (blogs) en heeft altijd het recht om artikelen of foto’s niet op te nemen of de inhoud aan te passen.

Wijzigingen aan website, voorwaarden en prijzen
Matchmaker Brabant heeft het altijd het recht om wijzigingen aan te brengen op de website en in de voorwaarden.
Indien Matchmaker Brabant wijzigingen aanbrengt in de kosten of overige voorwaarden die directe ingrijpende gevolgen hebben voor de leden, zal Matchmaker Brabant de deelnemers daarover informeren.

Toepasselijk recht
Het Nederlands recht is van toepassing op overeenkomsten aangaande de Matchmaker Brabant website en de georganiseerde Events.

Contact- en bedrijfsgegevens Matchmaker Brabant
Email: contact@MatchmakerBrabant.nl
Tel: 085-0161312
Adres kantoor: Minervum 7444C, 4817 ZG Breda
KvK: Breda 72833378 (Paard & Partner B.V.)
BTW: NL 168 562 182 B02
Bank: NL05KNAB0257831053 92 t.n.v. Paard en Partner B.V.
© Matchmaker Brabant, 2021 Breda

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart